Ultracasting – LoRa-WAN

Alle machines bereikbaar via het wereldwijde web. 

Internet voor alles

Altijd en overal contact met uw machines, sensoren of de thermostaat thuis: het kan! Ultracasting biedt oplossingen met een eigen online omgeving waar elk apparaat op elke locatie aan gekoppeld kan worden. Ultracasting is de Full Stack Internet of Things provider.

Devices

Ultracasting ontwikkelt continu toepassingen voor bestaande installaties. Kijk bij projecten welke toepassingen wij al ontwikkeld hebben.

Online Interfacing

Ontvangen gegevens worden in de online omgeving weergegeven, waarna verschillende koppelingen met andere systemen gemaakt kunnen worden

Workshop

Internet-of-Things binnen uw organisatie? Ultracasting ontwikkelt samen met u een workshop  en adviseert hoe u IoT binnen uw werkprocessen in kunt voeren

Projecten

Voor de Provincie Drenthe heeft Ultracasting bij wijze van pilot een grondwaterpeilbuis voorzien van unieke hardware om bestaande sensoren van een andere partij te koppelen aan het LoRa-WAN netwerk. Het team van Ultracasting heeft in samenwerking met de klant een Gateway geplaatst, het device en de intelligentie ontwikkeld in de online omgeving, waardoor medewerkers van de Provincie en andere belanghebbenden beschikken over actuele meetgegevens.